Velkommen til fiske i Hemsedal

 

Hemsedal Fiskeforening selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!

 

VIKTIG INFORMASJON:

På grunn av lite vann i Hemsil, Grøndøla og Mørkedøla stenges alt fiske i disse tre elvene og i Eikredammen fra og med fredag 27. august 2021 og ut fiskesesongen som avsluttes 15. september 2021. Med lite vann og høy temperatur på vannet er det ekstra behov for å ta vare på ørretstammen vår.

Merk, fiske i fjellvannene som administreres av Hemsedal Elveeigarlag er ikke omfattet av stengningen.

Hemsedal Elveeigarlag SA

 

Fiskesesongen 2021 varer fra og med fredag 28. mai kl. 08.00 til og med onsdag 15. september kl.24.00

Våren 2018 ble det laget ny fiskefolder med informasjon på norsk og engelsk, og med en mindre endring av Hemsila- og Grøndalskartet som gjelder vading. Folderen ligger nede til høyre.

 
Her er et bilde fra sesongåpningen.Her er bilder fra søppelplukkingen før sesongåpningen. Ifjor ble vi hindret av flommen, men i år fikk vi hentet ut mange søppellass.

    Minkfangst og raske penger

Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget, les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal TuristkontorLast ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal