Velkommen til fiske i Hemsedal

Hemsedal Fiskeforening selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


Fiskesesongen 2018 starter fredag 01. Juni kl.08.00, og varer til og med søndag 16. september kl. 24.00

15.07.2018 - VIKTIG INFORMASJON VEDR. FISKE I HEMSILA, GRØNDØLA OG MØRKEDØLA med sidebekker.

På grunn av ekstremt lite vann har Hemsedal Elveeigarlag sett seg nødt til å stenge alt fiske i disse tre elvene med sidebekker fra og med mandag 16.07.2018. Stans i fiske vil vare fram til annet er bestemt og gjort kjent her og hos fiskekortselgere.

DET ER INGEN ENDRING FOR FISKE I FJELLVANN SOM INNGÅR I FISKEKORTET.30.05.2018:

I år er det laget en ny fiskefolder med informasjon på norsk og engelsk, og med en mindre endring av Hemsila- og Grøndalskartet som gjelder vading og fiske i Eikredammen.
Desverre er det nødvendig å stenge fisket i Eikredammen som følge av sjokknedtappingen som mer eller mindre tørrlegger dammen.

Folderen ligger nede til høyre.
 
  Her er et bilde tatt 26.05.2018.
    
Søppelrydding i år også.
Minkfangst og raske penger
Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget, les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal TuristkontorLast ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal