Velkommen til fiske i Hemsedal

Hemsedal Fiskeforening selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


Sesongstart
2016 - Fredag 27. mai kl. 1800 er fiskesesongen igang igjen, vi ønsker alle velkommen.
Fiskesesongen varer til og med 18. september 2016 kl, 2400

13 juni 2016. Fin vannstand og elva er klar22.05.2016, I helga har vi ryddet søppel langs elva. Det er desverre endel.

Minkfangst og raske penger
Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget, les mer.......


Hemsil 4.juni 2013
Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal Turistkontor

Booking av overnatting

Fiskebrosjyre 2013

Kjøp fiskekort utenom fluesonene i
Hemsedal med SMS
sms_hemsedal_utenom_fluesonene

Kjøp fiskekort utenom
Aktivt markfiske-
og fluefiskesone
Holselva med SMS
SMS utenom Aktivt mark- og fluesone