Velkommen til fiske i Hemsedal

 

Fiskesesongen 2024

Årets sesong strekker seg fra Fredag 31. Mai kl 08.00 til Søndag 15. September kl 24.00

Kortsalget er åpnet på Inatur og vi vil minne om at det vil kunne skje endreinger og stenging av deler av elven i løpet av sesongen.

Vi legger ut informasjon fortløpende på web, facebook og Inatur.

Med ønske om en strålende fiskesesong.  

18.08.24 -OBS-


Fra mandag 22.07.24 stenger vi fisket i Eikredammen og opp til og med Dassen.
Dette på bakgrunn av forvaltningen av dette strekket som vi den siste tiden ser har blitt overfisket.

Dessverre ser vi at bestanden i denne delen av vassdraget har blitt hardt beskattet og for å opprettholde et godt fiske i årene fremover og ta vare på viktig gytefisk i vassdraget må vi gjøre disse tiltakene. 

Vårt fiskeoppsyn har tatt mange tjuvfiskere og avdekket mange brudd på regler i nedre del av elva den siste tiden. Som en konsekvens av dette må dessverre disse tiltakene settes i gang.

Endringene trår i kraft på kortvarsel og vi håper på forståelse for dette. I våre generelle regler står det skrevet «Elveeigarlaget kan på kort varsel stenge områder i Hemsilvassdraget av forvaltningsmessige hensyn» 

 

06.06.23 -OBS-

Vi vil minne om gjeldene regler ang forbud mot bruk av levende agn i Hemsilvassdraget.

Informasjonen finnes også i ny fiskefolder fra 2022.  

Meitemark, magott, ørekyt osv er forbudt i Eikredammen, Hemsil og Grøndøla. 

Hver fisker kan avlive 2 fisk pr fiskedag i fellessonene og 1 fisk i fluesonene mellom 30-38cm. Etter dette skal fisket avsluttes for dagen. 

Disse reglene gjelder av forvaltningsmessige hensyn og vil bli fulgt nøye opp av oppsynet i tiden fremover. 

Elveeigarlaget har laget en ny fiskefolder, gjeldende fra og med 2022.  Folderen ligger her ute til høyre. 


Telefonnummer til fiskeoppsynet: 902 71 090 Betjenes normalt mellom 10:00 -22:00 (Kontakt oss på SMS mellom 22.00 og 10.00) i fiskesesongen. Meld fra om uregelmessigheter.


Her er et bilde fra sesongåpningen.Her er bilder fra søppelplukkingen før sesongåpningen. Ifjor ble vi hindret av flommen, men i år fikk vi hentet ut mange søppellass.

    Minkfangst og raske penger

Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget. Depositum for å låne minkfelle er 300,- les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal TuristkontorLast ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal