Velkommen til fiske i Hemsedal

 

Hemsedal Elveeigarlag SA selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


 Opprydding etter HANS

Som dere alle har fått med dere hadde vi besøk av uværet Hans som herjet fælt oppover i Hallingdal. Også Hemsil fikk seg en real trøkk og nå må det ryddes opp. Hemsedal kommune har delt inn elva i soner og Hemsedal Elveeigarlag sammen med Hemsedal Bondelag har fått oppgaven om å rydde fra Langeset Bru ned til Eikredammen.
Nå trenger vi hjelp fra både lokale og utenbygds fiskere til å få elva ren for alt som ikke skal være der.
Som en godtgjørelse ønsker vi å tilby følgende:
Innenbygdsboende 8t Dugnad = Gratis fiskekort sesongen 2024
Tilreisende 8t Dugnad = 50% avslag på fiskekort sesongen 2024.
Det er satt opp datoer og tider for dugnad, men vi skal se på mulighetene for å utvide disse tidene da det vil være tidkrevende å rå ryddet i elva og ute på alle øyene nedover.
 
Tirsdag 22.08 kl 17-19
Torsdag 24.08 kl 17-19
 
Tirsdag 29.08 kl 17-19
Torsdag 31.08 kl 17-19
 
Lørdag 02.09 kl 10-14
 
For de som vil være med er vadere obligatorisk for å komme ut på øyer osv. Vi kommer med mere info om det er mere utstyr vi trenger.
Dugnadene krever påmelding det gjøres ved å melde seg til:
 
Tor Grøthe Tlf 99547799
Ole-Kristian Strøm Tlf 92253248

 

Fra og med Torsdag 13.07.2023 er ALT fiske i Eikredammen opp til dassen STENGT.

Dette av forvaltningsmessige hensyn.

 

06.06.23 -OBS-

Vi vil minne om gjeldene regler ang forbud mot bruk av levende agn i Hemsilvassdraget.

Informasjonen finnes også i ny fiskefolder fra 2022.  

Meitemark, magott, ørekyt osv er forbudt i Eikredammen, Hemsil og Grøndøla. 

Hver fisker kan avlive 2 fisk pr fiskedag i fellessonene og 1 fisk i fluesonene mellom 30-38cm. Etter dette skal fisket avsluttes for dagen. 

Disse reglene gjelder av forvaltningsmessige hensyn og vil bli fulgt nøye opp av oppsynet i tiden fremover. 
I

Fiskesesongen 2023 varer fra og med lørdag 27. mai kl. 08.00 til og med fredag 15. september kl. 24:00 Alle fiskekort med oppstart Lørdag 27.mai kan brukes fra Fredag 26 mai kl. 18.00

Til orientering. På grunn av overfiske, har Elveeigarlaget bestemt å stenge alt fiske på begge sider av Hemsil fra demningen på Flatsjø ned til Langeset bru fra og med 1. august 2023 inntil ny informasjon blir gitt på w.w.w.fiskeihemsedal.no

Merk: Fjellvann som omfattes av Hemsedal Elveeigarlag SA sitt fiskekort inngår ikke i stengingen 

Elveeigarlaget har laget en ny fiskefolder, gjeldende fra og med 2022.  Folderen ligger her ute til høyre. 


Telefonnummer til fiskeoppsynet: 902 71 090 Betjenes normalt mellom 10:00 -22:00 (Kontakt oss på SMS mellom 22.00 og 10.00) i fiskesesongen. Meld fra om uregelmessigheter.


Her er et bilde fra sesongåpningen.



Her er bilder fra søppelplukkingen før sesongåpningen. Ifjor ble vi hindret av flommen, men i år fikk vi hentet ut mange søppellass.

    







Minkfangst og raske penger

Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget. Depositum for å låne minkfelle er 300,- les mer.......






Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal Turistkontor



Last ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal