Velkommen til fiske i Hemsedal

 

Hemsedal Elveeigarlag SA selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


Fiskesesongen 2023 varer fra og med lørdag 27. mai kl. 08.00 til og med fredag 15. september kl. 24:00 Alle fiskekort med oppstart Lørdag 27.mai kan brukes fra Fredag 26 mai kl. 18.00

Til orientering. På grunn av overfiske, har Elveeigarlaget bestemt å stenge alt fiske på begge sider av Hemsil fra demningen på Flatsjø ned til Langeset bru fra og med 1. august 2023 inntil ny informasjon blir gitt på w.w.w.fiskeihemsedal.no

Merk: Fjellvann som omfattes av Hemsedal Elveeigarlag SA sitt fiskekort inngår ikke i stengingen 

Elveeigarlaget har laget en ny fiskefolder, gjeldende fra og med 2022.  Folderen ligger her ute til høyre. 


Telefonnummer til fiskeoppsynet: 902 71 090 Betjenes normalt mellom 10:00 -22:00 i fiskesesongen. Meld fra om uregelmessigheter.


Her er et bilde fra sesongåpningen.Her er bilder fra søppelplukkingen før sesongåpningen. Ifjor ble vi hindret av flommen, men i år fikk vi hentet ut mange søppellass.

    Minkfangst og raske penger

Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget. Depositum for å låne minkfelle er 300,- les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal TuristkontorLast ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal