Kjøp fiskekort

Hemsedal fiskeforening tilbyr et felles fiskekort for 4 elver og 18 vann i Hemsedal.
Vi tilbyr også fiskekort for Holselva(selges kun på nett - inatur.no)

Det finnes også fiskekort for private fjellvann, båtutleie og fluefiskeguiding i Hemsila. For informasjon om dette, kontakt Hemsedal Turistkontor tlf. 32 05 50 30. For overnatting i Hemsedal, kontakt Hemsedal Booking tlf. 32 05 50 60.
Salgssteder: Hemsedal Turistkontor, Velkomstsenteret, Shellstasjon, turistbedriftene Moen Camping, Bru Haug, Fossheim, Elvely, Hemsedal Ferie & Hyttepark, Ulsåkstølen og butikker (Kiwi, Hemsedal Sport, Totten Sport, Coop Marked).

Hemsedølinger tilbys fiske for "innenbygdspris". Dette vil si halv pris ved kjøp av fiskekort i Hemsedal. Disse kortene må kjøpes på et av våre salgssteder i Hemsedal og du må kunne dokumentere at du har bostedsadresse i Hemsedal.
Kjøp fiskekort:


Skjermdump inatur - Hemsedal

Fiskekortpriser i Hemsedal 2013 - 2016
Kjøp fiskekort på inatur:  
Fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal
Vanlig fiskekort utenom 
fluesoner
Fluesoner: Fluesoner fra 15/7 - 18/9/2016     
NOK 150,-/5-timerskort   
NOK 300,-/2 dager    
NOK 500,-/1 uke
NOK 1100,-/sesong
NOK 950,-/2 dager  
NOK 1800,-/1 uke
NOK 3300,-/sesong
NOK 500,-/2 dager    
NOK 900,-/1 uke        
NOK 1800,-/sesong    

Ved kjøp av 2 dagers kort kan fiske begynne kl. 1800  dagen før kortet gjelder, men fiske den dagen må avsluttes kl. 2400 som andre fiskedager. 
Vanlig fiskekort:
gjelder for alle Hemsedal fiskeforenings fjellvann med unntak av Helgetjedn(fluesone). I tillegg kan du fiske i store deler av elvene Hemsil, Grøndøla, Buliåne og Mørkedøla(utenom merkede fluesoner).
Kort for fluesone: gjelder for alle fjellvann og elver som Hemsedal fiskeforening disponerer i Hemsedal.
Kort for fluesone 15/7 - 18/9: gjelder for alle fjellvann og elver som Hemsedal fiskeforening disponerer i Hemsedal fra 15. juli til 18. september.
 
 
Eller kjøp fiskekort i fellessonen med SMS/mobil:

sms_hol_fellessone