Elvefiske

I Hemsedal kan du fiske i fire forskjellige elver med samme fiskekort. Elvene er av forskjellig karakter - fra stor og stilleflytende, som nedre deler av Hemsil - til mindre elver som Mørkedøla, Buliåen og Grøndøla inneholdende kulper og stryk.

NB: eventuelle endringer i fiskesoner og fiskeregler vil bli publisert på disse nettsidene fortløpende. Les mer om elvene i menyen til venstre og under.



Hemsil    Hemsil

Tørrfluefiske. Norges mest omtalte ørretelv. Elva er delt opp i flere soner. Det er satt regler for å bevare ørretbestanden. Fiskepresset kan bli stort i beste perioden som er rundt midtsommer.
Les mer...
     
     
     
Grøndøla   Grøndøla

Flott og utfordrende fiskeelv. Tett vegetasjon langs elvebredden og krystallklart vann. Ikke lett å lure de store ørretene i Grøndøla(ikke så mange av de) - men god bestand av ørret på +/- 30 cm. Om du blir litt fiskelei kan du slå et slag golf! Flott golfbane i Grøndalen.
Les mer...