Mørkedøla, Buliåen og Grøndøla (Øvre del)

Disse områdene er best egnet for meite-fiske. Endel kulper og stryk. Her er det liten vannføring, men det blir likevel satt ut stor fisk.

Snittvekt er ca. 250g.

Storfisk!
21/6 2008
Lørdag 21.juni var John Ole Sørsveen en tur i Mørkeøla. Les mer....

Sørsveen og fisken