Velkommen til fiske i Hemsedal

Hemsedal Fiskeforening selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


Sesongstart
2017 - Klokkeslett for åpning av fiskesesongen er endret til fredag 26. mai kl.08.00 


Fiskesesongen varer til og med søndag 17. september 2017 kl. 2400

Vannstad igårSøppelrydding i år også.
Minkfangst og raske penger
Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget, les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal Turistkontor

Booking av overnatting

Fiskebrosjyre 2013

Kjøp fiskekort utenom fluesonene i
Hemsedal med SMS
sms_hemsedal_utenom_fluesonene

Kjøp fiskekort utenom
Aktivt markfiske-
og fluefiskesone
Holselva med SMS
SMS utenom Aktivt mark- og fluesone