Storevatn, Helsingvatn og Attjern

 

Storevatn,Helsingvatn og Attjedn finner du på vei mot Lykkja. De har en god bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt i Attjern.
Snittvekt på ørreten er ca. 600g.
NB. Mulighet for leie av båt i Helsingvann og Attjedn. I Storevatn er det ikke tillatt med båt ut over grunneiers båtretter. 
Caddis