Behandling av fisk - som skal settes tilbake

Hemsedal fiskeforening har regler for tilbakesetting av fisk som er større enn 38 cm. Om man
får fisk som er 38 cm eller større skal denne settes tilbake.
Det er også begrensninger på hvor mange fisk hver fisker kan ta med hver dag se fiskeregler.
Derfor har vi innført noen retningslinjer for behandling av fisk som skal settes tilbake.
Følg disse!


Informasjonsfolder om
gjenutsetting av
fisk.
                  
Gjenutsetting av fisk
  
Norske Lakseelver og NJFF har utarbeidet denne folderen. Prinsippene for tilbakesetting av laks er de samme som for ørret og annen fisk – vi har derfor valgt å legge ut denne folderen her. For at man skal kunne sette tilbake fisk, trenger sportsfiskeren kunnskap om hvordan dette gjøres på en human måte. Folderen er på 4 sider – les den her.


Kort innføring
I fluesonene er det påbudt å bruke mothakeløse kroker. Om du ikke har slike kroker kan dette enkelt løses med at du bruker en liten tang for å klemme ned mothaken.     
  Snatcher - Jørgen

 Knutefri håv - Jørgen
  Når fisken er kroket skal den etterhvert «landes» i håv av typen med knuteløst nett. Slike håver kan man kjøpe i de fleste sportsforretninger.

Det er viktig å fukte hånden før man skal ta i fisken. Med mothakeløse kroker er det enkelt å løsne kroken fra fisken.
Ikke løft fisken opp av vannet – ta ikke fisken opp på land.
   Fisk

Sjekk om fisken ser frisk og rask ut – sett den så forsiktig tilbake i vannet. Om
fisken ser skadet ut, blør mye eller er skadet på annet vis – ta livet av den.
Eventuelle skrytebilder taes raskt og med fisken i vannet/vannfasen.

                                         

       Skitt fiske!