Vadeforbud

Vi har besluttet fra og med sesongen 2009 å innføre noen tiltak når det gjelder vading i Hemsil. Generelt bør man begrense sin vadeaktivitet. Elvebunnen huser mye liv - maten til fisken i elva. Mye vading kan skade bunnvegetasjonen - i tillegg kan fisken bli stresset. Som ett tiltak innfører vi fra årets sesong vadeforbud i kanalene ovenfor Løene , i Langeset kanal og ved Nilstad(som åpnes for fiske - fluesone) Det blir satt opp skilt vedrørende disse sonene før sesongstart.

Se kartutsnitt under for mer forklaring.

  Kartutsnitt over området ved Løene.

Vadekart Løutn

Kartutsnitt over området ved Løene.
Kanalen ovenfor "jugebenken" på veisida innføres det vading forbudt. Dette er en grunn og
smal kanal. Vennligst fisk fra land i dette området. Gå ut på nedsiden eller oversiden av forbudssonen
for å fiske i den andre kanalen.

Området som er farget rødt er fiske forbudt.
Området som er farget grønt er fluesone.
Området som er orange / grønt er vading forbudt.

 
Kartutsnitt over området ved Langesetkanalen.

Vadekart Langeset
  
Kartutsnitt over området ved Langesetkanalen. I kanalen langs RV52 innføres vadeforbud.
Dette er en grunn og smal kanal. Vennligst fisk fra land i dette området. Gå ut på nedsiden eller oversiden
av forbudssonen for å fiske i den andre kanalen. Eller gå over Langeset bru.

Området som er farget rødt er fiske forbudt.
Området som er farget grønt er fluesone.
Området som er orange / grønt er vading forbudt.
 

Kartutsnitt over området ved Nilstad.
  Vadekart Nilstad
  Kartutsnitt over området ved Nilstad. Dette gjenåpnes etter fredning og det innføres vadeforbud.

Området som er farget rødt er fiske forbudt.
Området som er farget grønt er fluesone.
Området som er orange / grønt er vading forbudt.