Tiltak for å ta vare på hemsilørreten

Informasjon om tiltak utenom fluesonene i Hemsil
Sentrumsnære områder, slakterihøla, høla ved Moen Camping, høla ved skiheisbrua og hengebrua på Tuv.

Hemsedal Elveeigarlag ønsker å ta vare på den ville ørretbestanden i Hemsil. Fra og med fiskesesongen 2013 oppfordrer vi fiskere til å tilbakesette villørret over en viss størrelse (30 cm) som fanges utenom fluesonene i Hemsil. I fluesonene blir stor fisk tilbakesatt og dette fungerer bra - vi ønsker å innføre lignende tiltak utenom fluesonene. For å få dette til, gjør vi noen tiltak. Det ene tiltaket er at vi har kjøpt og satt ut mye stor fisk fra oppdrettsanlegget Hallingfisk i Hovet som er fettfinneklippet som en markering. Fanger du en slik settefisk kan du avlive denne. Fanger du en ørret med fettfinne, ønsker vi at du setter denne skånsomt tilbake i elva. Se beskrivende informasjon i bildet under. Denne info blir hengt opp på fiskeplassene dette gjelder.
Info om fisk_Pål Rørby