Fredede strekninger


Ny fluesone i Hemsila. Bekkedalen og opp til gamle Lokalet åpnes som fluesone fra sesongen 2013.
2.mars 2013

Kartet under viser ny fluesone i sentrum av Hemsedal. Området har vært fredet i tre sesonger og åpnes nå 2013-sesongen som kun fluefiskesone. Fiske tillatt fra begge sider.
Det samme elvestrekket nyttes til ørretsafari av Norske Opplevelser. Vi har tro på en sameksistens mellom froskemenn og fluefiskere i dette området og forventer ikke konfrontasjoner. Vi oppfordrer til gjensidig respekt.


Ny Trøim med fluesone

 
Grønn markering: fluefiske, blå markering:allment fiske og rød markering er fredet område(fiske forbudt) Ny infofolder med sonekart og fiskeregler kommer til sesongstart. Denne folderen får du når du kjøper fiskekort. Klikk på bildet for større kart.Freding Hemsil, området Bekkedalen og opp til gamle lokalet.
14.april 2010

Opp igjennom åra har dette området blitt tilført mye settefisk i forskjellige størrelser. Dette har medført godt fiske for de som fisker i dette og andre sentrumsnære områder. Få begrensninger på uttak av fisk og store problemer med å få tak i settefisk har medført at det nå er nesten fisketomt i disse områdene. Settefiskanlegget ved Hovet, som forsyner oss med fisk, har de siste par åra hatt flere driftsproblemer på anlegget. Derfor vil Hemsedal fiskeforening sette igang tiltak nå.

De neste tre årene blir området fredet. Vi håper og tror at ved å frede dette området og tilføre mer fisk kan det etablere seg en selvrekrutterende stamme her. Vi vil følge opp området spesielt med undersøkelser framover, vennligst respekter fredningen. Det blir satt opp informasjonsskilt i området til sommeren og tiltaket blir markert på fiskekartet i fiskefolderen.

Bekkedalen
Kartutsnitt over: fra Bekkedalen og opp til gamle lokalet.
 
Rødt er fiske forbudt  Blått er fiske tillatt
SE HER FOR STØRRE KART
 

Fra Moen bru til Tuv bru.

Det er stort sett samme problem her, områdene begynner å bli fisketomme og vi får ikke tak i settefisk. Hemsedal fiskeforening vil her prøve å sette ut fisk fra nærliggene områder. Vi håper at dette kan hjelpe litt på situasjonen. I tillegg ber vi dere fiskere tenke litt på uttaket av fisk. Hold dere til fiskereglene og la den viktige store ørreten få leve. For deg som ønsker matfisk vil vi anbefale fiske i fjellvann. Hemsedal fiskeforening selger fiskekort for mange fjellvann og i noen av dem kan du leie båt. I fjellvannene er situasjonen nærmest det motsatte – der skal det høstes mer.Fredede strekninger i Hemsil - noe åpnes og noe stenges.
13.april 2009

Fra 2009-sesongen fredes enkelte strekninger i Hemsil - andre strekninger åpnes. Vi legger her ut info om dette - det vil bli produsert foldere med oppdaterte kart før sesongstart. Det åpnes for fiske på Furuhaugslåtta. Området har vært fredet noen år - dette åpnes som fluesone. Vennligst respekter bomvei. Gå på stier eller vei - ikke gå på dyrka mark.

Furuhaugslåtta
Kart over: oversikt over området som gjenåpnes - Furuhaugslåtta
 
Grønt er fluesone
SE HER FOR STØRRE KART


 
"Telegrafen" fredes fra veisiden og det åpnes for fluefiske i området Døkkji - dette området har til nå vært
fredet. Se kart under. Rød strek viser nytt område hvor fisking ikke er lov. (Ovenfor Gjerdehølen til oversiden
Styrmannsøyne)
Telegrafen
Kart over: oversikt over området Mythe - Telegrafen.
Grønt er kun fluefiske
Rødt er fiske forbudt
Se her for større kart over området

Det åpnes også for fiske på Nilstad.
Dette blir fluesone og det innføres vadeforbud her. Se mer om vadeforbudene her.
Se her for større kart over området