Fiskeregler

Se her for fiskeregler for Holselva


Fiskeregler Hemsedal

I tillegg til generelle fiskeregler er det opprettet fredningssoner
i elvene Hemsil og Grøndøla. I fredningssonene er det fiske forbudt - respekter dette.

Det er også opprettet vadeforbud i enkelte elvesoner i Hemsil.
 
 Tips

UTENOM FLUESONER     

Hemsil med Eikredammen og Grøndøla.

Generelle regler for Hemsedal elveeigarlag er gjeldende med unnatak av punkt 1, 2 og 3 under.

 1.  En fiskedag varer fra kl 8.00-24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt. Hver fisker kan avlive 2 fisk pr fiskedag mellom 30-38 cm. Når 2 fisk er avlivet skal fiske opphøre til neste dag.
 2.  Barn under 16 år fisker gratis, se generelle bestemmelser. Mothakeløse kroker anbefales.
 3.  Det er ikke lov å fiske med levende agn, som f.eks meitemark, maggot og ørekyt

Elveeigarlaget kan på kort varsel stenge områder i Hemsilvassdraget av forvaltningsmessige hensyn. Dette kan f.eks være lav vannføring. Det gis ingen erstatning for fiskekort.              Informasjon om slike tiltak blir gjort på elveeigarlagets hjemmesider: www.fiskeihemsedal.no og lokale media.

 

FLUESONER

Hemsil og Grøndøla

 1.  Det er kun lov å fiske med flue, men også flue og flytedupp. Max 3 fluer på et snøre, kun enkeltkroker. Max krokstørrelse nr 10
 2.  Det er forbudt å avlive fisk over 38cm. Hver fisker kan avlive 1 fisk pr fiskedag (08.00-24.00) mellom 30 og 38 cm. Når en fisk er avlivet, skal fiske opphøre til neste dag.
 3.  Det er kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene må være nedklemt). Det skal brukes knutefritt hovnett i fluesonene.
 4.  Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon og andre fiskere. Det er ikke lov å vade ut eller krysse elven på fredet område.
 5. Barn under 16 år fisker gratis. Den som fisker, og eventuelt ledsagende voksne forplikter å gjøre seg kjent med fiskeregler og informasjonsfolderen som gjelder for fluesonen i Hemsil og    Grøndøla. Barn kan fiske med den redskap de selv ønsker men av forvaltningsmessige hensyn er det ikke tillatt å fiske med levende agn som meitemark, maggot ørekyte med mer. Fiskekroken skal ha nedklemte mothaker mht gjenutsetting av fisk etter gjeldende bestemmelser. Informasjon om evt endringer legges ut på hjemmesiden: www.fiskeihemsedal.no

 

GENERELLE REGLER FOR HEMSEDAL ELVEEIGARLAG

 1. Fisket starter1. juni og varer til 15.september. Fiskestart og -slutt tilpasses nærmeste helg.
 2. Det er minstemål for ørret på 25 cm (dette gjelder ikke for Hødnetjedn, Myljotjedn Grytingen og Flatsjø.
 3. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er kun tillatt med en stang pr fiskekort.
 4. Barn under 16 år fisker gratis. Den som fisker, og eventuelt ledsagende voksne forplikter å gjøre seg kjent med fiskeregler og informasjonsfolderen  som gjelder for fluesonen i Hemsil og Grøndøla.
 5. Følgende sammensetning av snører og kroker er lovlig. 1 stk treblekrok, 1 stk dobbelkrok og 1 stk enkelkrok, eller 3 stk enkelkroker. Ståsnøre, linefiske, oter-fiske, garnfiske, og enhver form for båtfiske er forbudt. Det er forbudt å fiske med ørkyte.
 6. Fiskekort skal fremvises ved forespørsel fra fiskekontrollør. Hvis dette ikke etterkommes, kan kortinnehaver bortvises. Brudd på fiskereglene med anmeldelse, kan medføre beslag av utstyr og en bot på 2500,-
 7. Blødende fisk skal avlives. Om fisk må settes tilbake bør en bruke krokløsertang. Det er viktig å fukte hånden før du tar i fisken.

Det er ønskelig at det utøves bevegelig fiske. Vis hensyn til andre fiskere. Øvrig informasjon se w.w.w.fiskeihemsedal.no