Fiskeregler

Se her for fiskeregler for Holselva


Fiskeregler Hemsedal

I tillegg til generelle fiskeregler er det opprettet fredningssoner
i elvene Hemsil og Grøndøla. I fredningssonene er det fiske forbudt - respekter dette.

Det er også opprettet vadeforbud i enkelte elvesoner i Hemsil.
 


Generelle regler:

Oppdatert 2.mars 2013
 Tips
 1. Fiskesesongen varer fra og med 1. juni til og med 15.september. Fiskestart tilpasses nærmeste helg før 1.juni.
 2. Det er et minstemål for ørret på 25cm. (dette gjelder ikke for Horntjern, Grytingtjern og Mellomtjern samt Hemsil, Eikredammen og Flatsjø).
 3. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er kun tillatt med en stang pr. fiskekort og ett kort pr. person.
 4. Barn under 16 år fisker gratis og med den fiskeredskap de selv ønsker. Ledsagende voksne som deltar aktivt i barnas fiske, må løse fiskekort selv om de ikke fisker.
 5. Følgende sammensetning av kroker og snører er lovlig: 1 stk. treblekrok , 1 stk. dobbelkrok og 1 stk. enkelkrok eller 3 stk. enkelkroker. Ståsnøre, linefiske, oter-fiske, garnfiske, fiske med levende agn og enhver form for båtfiske er forbudt.
 6. Fangst/fiskeveske og fiskekort skal fremvises ved forespørsel fra fiskekontrollør. Hvis dette ikke etterkommes, kan kortinnehaver bortvises. Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,-
 7. All fisk fanget på Eikredammen og opp til Eikreslåtta under 33 cm skal avlives.
 8. Blødende fisk skal avlives. Om fisk må settes tilbake bør en bruke krokutløsertang. Det er viktig å fukte hånden før du tar i fisken.
 9. Gå ikke over dyrka mark.
 10. Vi ønsker at det utøves bevegelig fiske, vis hensyn til andre fiskere.

Hemsil, Mørkdøla, Grøndøla og Buliåne.

 1. En fiskedag varer fra kl. 08.00 - 24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt. Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedag. Når 2 fisk er avlivet, skal fisket opphøre til neste dag.
 2. Tiltak for å bevare den ville Hemsilørreten utenom fluesonene. Ørret som er 30 cm lang og lengre, skal settes tilbake, med unntak av ørret med avklippet fettfinne(utsatt fisk).

Fluesoner i Hemsil og Grøndøla.

 1. Det er kun lov å fiske med flue, men også flue og flytedupp. Max 3 fluer på et snøre, kun enkeltkroker. Max krokstørrelse nr. 10.
 2. Det er forbudt å avlive fisk over 38cm. Hver fisker kan avlive 1 fisk pr. fiskedag (08.00 - 24.00) mellom 33 og 38 cm. Når en fisk er avlivet, skal fisket opphøre til neste dag. I Hemsil er det fritt uttak av fisk under 33 cm (ingen minstemål).
 3. Det er kun lov å benytte mothakeløse kroke (mothakene må være nedklemt). Det skal brukes knutefritt håvnett i fluesonene.
 4. Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon og andre fiskere. Det er ikke lov å vade ut eller krysse elven på fredet område.
 5. Det er ikke lov å fiske med mark eller sluk i fluesonene, heller ikke for barn under 16 år, etter 20. august. Organisert fiskeaktivitet for barn under 16 år med mark og sluk er ikke tillatt i fluesonene.