Hogging av kantvegetasjon i Hemsil mai 2010

Stopp av hogst og det skal ryddes opp.

5.juni 2010
Torsdag 3. juni var det nok en befaring langs Hemsil. Her møtte prosjektleder Bjørn-Tore Hansen, fiskeforvalter Erik Garnås, skogbrukssjef Petter Owesen og lokal koordinator for prosjektet i Hallingdal, Per Børtnes. Hemsedal fiskeforening stilte med fire representanter. Det ble etterhvert enighet om at hogging i utsatte områder langs Hemsil blir stoppet og det skal ryddes opp. Hemsedal fiskeforening er meget godt fornøyd med dette utfallet.  
Møte om hogging langs Hemsil
Fra venstre: Jarle Strandberg, Olav Huso, Petter Owesen, Per Børtnes, Bjørn-Tore Hansen, Erik Garnås og Tor Grøthe.
 

-ikke bra...
8.mai 2010

Prosjektet «Opnare Hallingdal» i regi av Fylkeskommunen, er ute med sag og skogsmaskiner i Hemsedal og resten av Hallingdal i disse dager. Formålet med prosjektet er å åpne opp langs veiene og gi bedre utsikt for de som reiser gjennom våre vakre daler. Sommeren 2009 ga fiskeforeningen tilbakemelding til prosjektet at det burde stå igjen et belte med vegetasjon på 3-4 meter, og om det skulle hugges nærmere enn to meter fra elvekant måtte vi være med på en befaring.

Torsdag 6.mai ble det ved en tilfeldighet oppdaget fire skogsarbeidere fra prosjektet igang med ryddesager langs Hemsil. Det var ikke tatt videre hensyn til å bevare den viktige kantvegetasjonen, mange steder var det allerede hogd for nært inntil elvebredden. Og dette skjer uten at vi har vært med på befaring. Hvordan kan dette skje?

Fiskeforeningen tok derfor affære, dagen derpå, fredag 7.mai kom prosjektleder etter oppfordring fra oss, for å befare områdene sammen med fiskeforeningen. Her ble alle områdene befart og vi ble lovet at den viktige kantvegetasjonen ikke skulle røres. Vi mener at det allerede er skjedd mye skade. Kantvegetasjonen er viktig, den lager skjul og skygge for fisken. Vegetasjonen langs elva inneholder også et rikt insektsliv(mat for fisken) og mange fugler trives og hekker der.

Hallingdølen

Les hva Hallingdølen skriver om denne saken (pdf)

Klikk på beskrivende bilder i galleriet under, de fire første er tatt nå 7.mai 2010, de neste bildene er tatt i 2009 av Google Street View. Foto: Jørgen Hagen og Google Earth