Trond har peiling

Status radiomerkede ørreter i Hemsil
3.februar 2011 - tekst og foto: Jørgen
Trond Hagen er fiskeforeningens peilesjef, han er ofte å se langs Hemsil med peileutstyret. Han startet som fiskeoppsyn for oss sommeren 2010, i tillegg til vanlig oppsynsarbeid, har Trond engasjert seg i Telemetriprosjektet. Arbeidet startet i månedskiftet juni/juli 2010 - gjennom sommeren, høsten og nå ukentlig gjennom vinteren. Målet er å følge med på levemønsteret til hemsilørreten - hvor vandrer den? Hvor gyter den? Hvor overvintrer den osv. Det er utført et godt stykke arbeid fra Trond for prosjektet - mye data er loggført så langt. Dette gir oss verdifull informasjon - og det er lærerikt.

Trond ved Langeset bru
På Langeset bru med Hydnefossen bak. Rundt her står det endel fisk i "vinteropplag".
 
   
Ved Holde bru
Trond søker ved Holde bru 3.februar 2011. Her står Helene(46 cm). Hun ble fanget på Hjelmen(!) i slutten
av juni, siden har hun satt kurs oppover vassdraget. Dette er interessant, hun har svømt opp til Ulsåk,
gjennom Trøim, opp Grøndøla til like over Tuv og så tilbake nedstrøms til Holde bru(skiheisen).
Dette er en strekning på om lag 16 -18 km.
På denne veien er det endel fossefall og hindringer - sprek dame!
 
   
Loggføring
Trond på kontoret, alt arbeid medfører papirarbeid....
 
   
På bilen
Antenne på biltaket - magnetfot med
"festsokk" for å unngå riper i lakken.
 
 
Keep up the good work!