Skilting av fiskeplasser og forskjellige soner i elvene

15.mai 2011
Vi setter årlig opp informasjonstavler og fiskesoneskilt. Dette for å gi dere fiskere bedre
informasjon og rettlede besøkende fiskere. En utfordring er at vi stadig vekk forandrer
fiskeregler og fiskesoner, dermed må vi stort sett opp med ny informasjon hvert år...

I tillegg produserer vi informasjonsfoldere med kart og fiskeregler som kortkjøperen
mottar ved kortkjøp. Se folderen til høyre i pdf-format.


      
Informasjonsfolder
Fiskefolder


Hemsil
Her fra jugebenken, Hemsil.
I Hemsil er det satt opp mange infotavler med kart. Det er og satt opp endel soneskilt som her, "fluesone"

Fiskeområder Borgundselva og Smedøla
I Borgundselva og Smedøla er det satt opp lignende skilt og tavler. Bildet over er fra Smedøla.
Husk at fiskekort for fluefiskesonen i Borgundselva kun kan kjøpes på www.inatur.no.

Fiskeområder Borgundselva og Smedøla
I fellessonene, hvor alle typer stangfiske kan utøves, kan fiskeren enkelt kjøpe fiskekort
ved å sende SMS til 2470(inatur) Bildet over er fra Borgund.

Holselva
Fra Teigehølen i Holselva. Her er det og satt opp 4-5 tavler med fiskekart og litt utdrag fra fiskereglene.
Husk at i Aktivt mark- og fluefiskesonen i Holselva kan du kun kjøpe fiskekort på www.inatur.no