Mink

Fang en mink å få 700 kroner i fangstpremie!

   

Prøv å ta meg!

  

Hefte

 Minkfangstfolder
Heftet er utarbeidet av NJFF og finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning.

Hallingdølen 4.september 2008
Lokalavisa Hallingdølen skrev litt om minkfangst den 4/9-2008
Les mer her.

Det er mye mink i Hemsedal. Dette er rømt mink i fra oppdrettsanlegg. Den formerer seg og trives veldig godt langs vassdraget. Minken er nok den beste fiskeren i Hemsedal – den tar for seg av ørreten som lever i elv og vann. Hemsedal fiskeforening ønsker å begrense antallet - vi har derfor innført fangstpremie på kr. 700,- pr mink.

Minkfeller kan lånes gratis ved at du henvender deg til Hemsedal fiskeforening v/Thorleif Hornet på telefon 97 76 95 60.