Telemetriprosjekt i Hemsil 2010 - 2011


Les NINA-rapporten om telemetristudiet av ørreten i Hemsil

Skjermdump og lenke til Telemetrirapporten Hemsil
Lenke til NINA-rapporten 2013

Sommer 2012 - vi ønsker fortsatt tilbakemeldinger på fangst av merket ørret
24/6 2012
Fanger du en ørret med carlinmerke i ryggfinnen - send SMS til ørretforsker Morten Kraabøl(NINA), mobil: 91 73 33 77 
I SMS`en skriver du dato, fangststed og de tre (3) siste sifrene i tallrekka på carlinmerket. På forhånd takk!
carlinmerke
Bildet over viser det godt synlige merket som er festet ved ryggfinnen.

Les artikkel om Telemetriprosjektet "Fluefiskemagasinet 2012"

Artikkel i Fluefiskemagasinet 2012

Film om telemetriprosjektet
11/3 2012
Filmen om telemetriprosjektet vises på Hemsedal kino 14.mars

Film


Om du fanger en merket ørret i Hemsil - send melding til Morten Kraabøl, NINA 

27/5 2011Ørretene som er med i prosjektet er merket med et carlinmerke i ryggfinnen. Om du fanger en fisk med et slikt merke, send SMS til ørretforsker Morten Kraabøl (NINA): 91 73 33 77 I SMS`en skriver du ditt navn, dato, fangststed og de tre (3) siste sifrene i tallrekka på carlinmerket. Prøv å memorer nummeret på merket og sett ørreten raskt og skånsomt tilbake i elva. Det er hengt opp informasjon om dette langs Hemsil. Les mer om prosjektet under på denne sida.

 
telemetri
 


Status radiomerkede ørreter i Hemsil - vinter
3/2 2011
   
Trond har peiling 
Liten statusrapport fra arbeidet som peilesjef Trond har lagt ned i vinter....

   

Ørretene er nå merket og satt tilbake i Hemsil.
30/6 2010
Stor takk til alle fiskere. 26 ørreter har nå fått operert inn radiosendere. I tillegg er det montert nummermerker i ryggfinnen. Om du fanger en fisk med nummermerke må du sende SMS med de 3 siste numrene i tallrekka. Sett så fisken skånsomt tilbake i elva.
Send SMS til Morten Kraabøl(NINA):91733377
Andre hendelser vedrørende merket fisk varsles til fiskeoppsyn Trond Hagen, tlf:90527309 - eller send mail her til fiskeforeninga.

Fiskene er nå døpt. Navnene er som følger(etter fremtredende hemsedølinger og fra det politiske miljøet...): Olav, Signe Lise, Håvard, Viel, Markus, Kjell, Sveinung, Tove, Ernst Tore, Trond, Helene, Oddvar, Odd H., Ellen, Inger Marit, Bernt, Julie, Olga Marie, Bjørn 73, Odd B., Tora, Gabriella, Martin, Gunn Berit, Runar og sist men ikke minst Fru Nilstad.

Blogg: Lars og Lars følger prosjektet, les mer her på ekstern lenke....

Vi følger nå opp med hyppige peilinger framover.
Se flere bilder fra prosjektet i galleriet nederst på denne siden.

  Radiosender
Radiosender og merke i ryggfinnen.

Informasjonsmøte - telemetriprosjektet er igang.
25/6 2010

Det møtte 25 fiskere og i tillegg endel lokale "helter" til dette oppstartsmøtet. Morten Kraabøl fra NINA og Tor Grøthe fra Hemsedal fiskeforening, informerte og forklarte om prosjektet. Oppgaven for de frammøtte blir nå å fange 25 - 30 store ørreter innen mandag. De som er med i prosjektet har rett til å fiske på fredede strekninger, vade i vade-forbudsonene og fiske døgnet rundt om de vil.(ja..til førstkommende mandag...) Deltakerne i prosjektet har fått utdelt ID-kort. Tvi-tvi.

Informasjonsmøte telemetri
Infomøte på kommunehuset i Hemsedal 25/6 2010. Fra høyre: forsker Morten Kraabøl(NINA) og Tor Grøthe(Hemsedal fiskeforening)


Radiomerking av ørret i Hemsil
10/6 2010
I slutten av juni kommer NINA (Norsk institutt for naturforskning) Lillehammer til Hemsedal og Hemsil for å starte opp telemetriprosjektet. 25-30 ørreter vil bli fanget, bedøvet og får operert inn små batteridrevne radiosendere.
Ørretene vil og bli merket med nummermerker i ryggfinnen. Prosjektet har som mål å følge disse individene i omlag 18 måneder, dette vil gi oss verdifull informasjon om vandringsmønster, gyteområder, gjenfangst. Prosjektet vil også si noe om vår form for forvaltning av elveressursene. Resultatet vil være klart høsten 2011 og vil være tilgjengelig for alle.

Forsker Morten Kraabøl i NINA:

"Hensikten med prosjektet er å kartlegge ørretenes bruk av ulike habitater i Hemsila gjennom en sesong. Ved å radiopeile 25-30 ørreter frem til vinteren vil det være mulig å estimere leveområdet (home-range) til de enkelte ørretene. Viktige habitater som gytelokalitet og overvintringshøl vil bli kartlagt i detalj i løpet av høsten og vinteren. Den øvrige atferden under beiteperioden om sommeren vil også bli kartlagt, samt tidspunkt og forløp av eventuelle vandringer i elvesystemet. Det forventes at noen av de radiomerkede ørretene vil bli fanget av fiskere gjennom fiskesesongen. Hver radiomerket ørret vil få en nummerert id-plate inntil ryggfinnen. Dette nummeret (1-30) må memoreres av fiskerne før den merkede ørreten gjenutsettes så skånsomt som mulig"

Slike gjenutsettinger må så raskt som mulig rapporteres til prosjektleder Morten Kraabøl ved NINA Lillehammer på tlf. 91733377.  


Vi trenger din hjelp til dette arbeidet - til å fange fisk.

Vi planlegger å bruke fredag 25.juni, lørdag 26.juni og søndag 27.juni til å fange (med flue) 25 - 30 flotte eksemplarer av ørreten i Hemsil. Fiskene som blir fanget settes i keepnet inntil de blir merket av NINA på mandag 28.juni. Vi ønsker å dele opp mange fiskere i flere grupper som dekker alle fluesonene i Hemsil. Det vil bli gitt dispensasjon for deltakere i prosjektet til å fiske på "røde", fredede områder i Hemsil disse tre dagene. Du må ha fiskekort for å være med.

Fredag 25.juni kl.19:00 blir det informasjonsmøte - møteplikt for de som skal være med.
Møtested: Hemsedal kommunehus, kommunestyresalen. På dette infomøtet vil det bli gitt endelig informasjon om hvordan vi skal gå fram.

Er du fluefisker, er i Hemsedal på denne tida og vil være med på dette prosjektet, ta kontakt med
lokal koordinator: Tor Grøthe, mob: 99 54 77 99 / Grøthe Gårds hjemmeside

Lars Nilssen fra Sherpa Film Norway as vil og være på plass her i Hemsedal for å dokumentere prosjektet disse dagene, og de vil følge prosjektet framover.
 
NINA
Klikk på bildene i galleriet under, foto Jørgen Hagen