Ikke ryddet ennå

Har tatt noen bilder idag, 15.mai 2011. Bildene viser hvordan det ser ut langs Hemsil etter at prosjektet "Opnare Hallingdal" har meid ned den viktige kantvegetasjonen langs deler av Hemsil. I fjor, etter at skaden hadde skjedd, lovte prosjektet å rydde opp - det har de ikke gjort. Og det er vel tvilsomt om de rydder opp. Det er Fylkeskommunen som satte igang dette prosjektet.

Det vi har fått melding om nå er at de områdene som er hogd ned skal "marineres" med gift for å holde vegetasjonen nede. Hemsedal Fiskeforening ønsker IKKE at det sprøytes med Roundup langs Hemsil. Vi har gitt tilbakemelding om dette til prosjektet. Men vi vet aldri - plutselig dukker det opp en gjeng med sprøyteutstyr, slik som i fjor. I fjor skulle vi få være med på befaring før hogging, men slik ble det aldri. Det var det noen som hadde glemt..

Les her om hva som skjedde i mai i fjor angående hoggingen langs Hemsil.

Se bilder under, ser ikke bra ut. NB! Advarsel - sterke bilder!


Nedenfor Moen bru på Ulsåk.


Ved Moen bru på Ulsåk.


Ved nedre delen på kanalen på Langeset har de vært.


Langeset, der har de tatt mye.


"Motiv" fra Langeset bru, sørover. Hvem fjerner kvist og kvast?


Litt nedenfor Langeset bru ligger det mye kvist og kvast.


Motiv fra Langeset bru, nordover.

Nedenfor Hjelmen
Nedenfor Hjelmen(dette bildet ble tatt i fjor)
Foto: Jørgen Hagen