Storruse

Storruse Eikredammen.
2007 startet vi opp med storrusefangst i Eikredammen. Fisk av forskjellig størrelse blir fanget i denne rusa – fisken blir transportert og sluppet ut i øvre deler av vassdraget. Formålet med dette arbeidet er om mulig å erstatte noe kjøp av settefisk – selv om dette er arbeidskrevende mener foreningen at dette kan være en fornuftig forvaltning.
Fjorårets «resultat» var omlag 400 fisk – alle størrelser – mange rundt 500 gram , men også en god del fisk rundt kiloen+.
Vi håper i år å komme igang med dette arbeidet så snart som mulig. InnFisk a/s har hjulpet oss igang.

I 2008 var ikke fangstene så bra - det ble tatt opp omlag 250 fisk og det var mye smått.
Se mer om dette arbeidet i bildegalleriet under.